01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

Genel açıklamalar

1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.

2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.

3. Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

LEM (Logo Enterprise Membership)

4. LEM; kullanılan ürünlerin en güncel sürümlerine, bu kapsamda eklenen yeni özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olunmasını sağlayan ve satın almak istenen kullanıcı, çalışan, firma artırımları ve modüller için özel fiyatlardan faydalanılmasını sağlayan bir abonelik sistemidir.

5. Yeni ana paket alımlarında 1 yıllık LEM bedelsizdir. Ürün geçişlerinde ise;

•Aynı segmentteki bedelli ve bedelsiz geçişlerde, önceki ürüne ait LEM geçerliliği yeni üründe devam ettirilecek şekilde (aynı başlangıç ve bitiş tarihleriyle) yeni ürüne LEM verilir.

•Üst segmente bedelli geçişlerde; yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla 1 yıllık bedelsiz LEM verilir.

6. LEM geçerlilik süresi 1 yıldır. Yenileme tarihi, bir önceki LEM bitiş tarihinden itibaren başlatılır.

7. LEM’i, bitiş tarihinden önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen kullanıcılar sadakat indiriminden yararlanarak LEM’lerine avantajlı fiyatlar üzerinden

8. LEM geçerliliğini yitirdiği durumda, “LEM olan durumlarda uygulanan fiyat” ile alınan ek ürünlerin kurulumu gerçekleştirilemez.

9.LEM bitiş tarihini takip eden 30 gün içerisinde yenilenmeyen LEM’ler için Geçmişe Yönelik LEM alınmalıdır. Geçmişe Yönelik LEM fiyatı, Standart LEM bedelinin %10 fazlasıdır.

10.LEM fiyatı, üründeki en güncel konfigürasyona bakılarak (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma artırımı) hesaplanır. Kullanıcı artırımları, satın alındıkları andan itibaren LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir. Opsiyonlar (modüller) için ise LEM fiyat hesaplaması; LEM’in bitiş tarihi dikkate alınarak yapılır. Satın alınmasının üzerinden 1 yıl geçen her modül için, 1 yılın dolduğu ay ile Standart LEM bitiş tarihine kadar olan süre kontrol edilir ve açıkta kalan aylar LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir.

11. LEM fiyatlarına yetkili Logo İş Ortakları’nın servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir.

 

 

Ürün açıklaması

LEM olan durumlarda

uygulanır

LEM olmayan durumlarda

uygulanır

 

Fiyat

Fiyat

─ Ana paket (1)(2)(3)(4)

Logo Tiger 3 ana paket (1 kullanıcı)

21,900

-

─ Kullanıcı artırımları (5)

Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +2

18,150

20,000

Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +5

31,550

34,700

Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +10

56,950

62,650

Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +20

109,700

120,650

Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +50

227,500

250,250

─ Opsiyonlar (6)(7)(10)(12)

Logo Tiger 3 dağıtım yönetimi

11,500

12,650

Logo Tiger 3 teklif yönetimi

11,500

12,650

Logo Tiger 3 konfigürasyon yönetimi

4,000

4,400

Logo Tiger 3 mali konsolidasyon

11,500

12,650

Logo Tiger 3 dış ticaret

14,700

16,200

Logo Tiger 3 exceltrans

7,700

8,450

─ Perakende (8)

Logo Tiger 3 perakende

5,950

6,550

Logo Tiger 3 barkod etiket tasarımı ve basımı

2,150

2,400

─ Yabancı dil paketi (11)

Logo Tiger 3 dil paketi (1 dil)

15,800

17,350

 

 

 

Ürün açıklaması

LEM olan durumlarda

uygulanır

LEM olmayan durumlarda

uygulanır

 

Fiyat

Fiyat

─ Logo Tiger 3 Sonlandırılmış Ürünlerden Geçiş (29)(30)(31)(32)(33)

Logo Tiger 3 Sonlandırılmış KOBİ Ürülerinden Geçiş Baz Fiyatı

20,650

-

Logo Tiger 3 Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat

4,500

-

Logo Tiger 3 Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş Baz Fiyatı

8,050

-

Logo Tiger 3 Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat

1,730

-

─ İş akışı yönetimi (9)

Logo Flow ana paket

54,400

---

─ e-Çözümler (14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)

─ e-Fatura

 

 

Logo Tiger 3 Connect Fatura (1 firma)

10,100

11,150

Logo Tiger 3 e-Fatura sunucu lisansı eklentisi

45,450

50,000

Logo Tiger 3 Connect Fatura firma artırımı

1,350

1,490

Logo Tiger 3 Connect Fatura sunuculu firma artırımı

1,910

2,150

─ e-Defter

 

 

Logo Tiger 3 e-Defter (1 firma)

12,700

14,000

Logo Tiger 3 e-Defter firma artırımı

2,400

2,650

─ e-Arşiv Fatura

 

 

Logo Tiger 3 Connect e-Arşiv Fatura (1 firma)

3,400

3,750

Logo Tiger 3 Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı

505

560

─ e-İrsaliye

 

 

Logo Tiger 3 e-İrsaliye (1 firma)

2,800

3,100

Logo Tiger 3 e-İrsaliye firma artırımı

395

435

Logo Tiger 3 e-İrsaliye (sunucu lisansı)

20,750

22,850

Logo Tiger 3 e-İrsaliye firma artırımı (sunucu lisansı)

2,750

3,050

Logo Tiger 3 e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

3,100

Logo Tiger 3 e-İrsaliye firma artırımı (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

435

─ Diğer e-Çözümler

 

 

Logo Tiger 3 Logo Connect B2B

6,250

6,900

Logo Tiger 3 e-Ekstre

3,800

4,200

Logo Tiger 3 Logo Connect Banka

1,120

1,240

Logo Tiger 3 e-Serbest Meslek Makbuzu

Bedelsiz

955

Logo Tiger 3 e-Müstahsil Makbuzu

Bedelsiz

1,520

Logo Tiger 3 e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı

Bedelsiz

280

 

 

 

Ürün açıklaması

LEM olan durumlarda

uygulanır

LEM olmayan durumlarda

uygulanır

 

Fiyat

Fiyat

─ Yönetim karar destek sistemleri

Logo Mind Navigator Enterprise (1 kullanıcı)

13,600

14,950

─ Kullanıcı artırımları

 

 

Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +2

5,500

6,050

Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +5

9,150

10,050

Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +10

15,900

17,500

Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +20

27,100

29,800

Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +50

43,200

47,550

─ Ürün geçişleri

Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan geçiş

8,300

9,100

Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan geçiş kullanıcı artırımı +2

3,250

3,550

Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan geçiş kullanıcı artırımı +5

5,750

6,300

Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan geçiş kullanıcı artırımı +10

9,600

10,550

Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan geçiş kullanıcı artırımı +20

16,500

18,150

Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan geçiş kullanıcı artırımı +50

26,100

28,700

Logo Mind Navigator Enterprise Performa XLSmart Pro'dan geçiş

Logo Mind Navigator Enterprise liste fiyatları üzerinden %40 indirim

uygulanacaktır.

─ Uyarlama araçları

Logo Tiger 3 Objects

3,900

4,300

Logo Tiger 3 Objects kullanıcı artırımı +2

6,500

7,150

Logo Tiger 3 Objects kullanıcı artırımı +5

11,150

12,300

Logo Tiger 3 Object Designer

3,900

4,300

Logo Tiger 3 Logo Connect API

7,000

7,700

─ Uyarlama araçları geliştirme lisansı & bakım paketi

Logo Tiger 3 Object Designer geliştirme lisansı

48,700

53,600

Logo Tiger 3 Objects geliştirme lisansı

32,650

35,950

Uyarlama araçları bakım paketi

35,900

39,500

 

─ Açıklamalar

1. Logo Tiger 3 ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabilir.

2. Logo Tiger 3; malzeme yönetimi, satınalma yönetimi, satış yönetimi (kampanya), finans yönetimi, genel muhasebe, duran varlık yönetimi, hızlı üretim, seri-lot, stok yeri takibi, enflasyon muhasebesi, ek vergi (ÖTV, ÖİV), talep yönetimi, yönetici konsolu, teminat yönetimi, görev zamanlayıcı, proje takibi, web master, pratik tablo ve pivot raporları, rapor üretici ve arayüz uyarlama özelliklerini içerir.

3. Logo Tiger Wings ile Türkçe ve İngilizce dilleri standart özellik olarak sunulur. Arapça, Farsça, Rusça, Azerice dilleri ek dil paketi olarak desteklenmektedir.

4. • Logo MS SQL Server 2012 R2 ve üzeri veya Oracle 11G (11.2.0.5) ve üzeri veri tabanlarını tavsiye eder.

• Windows 2008 R2 veya MS Windows 2012 işletim sistemi veya Oracle 11G R2 (11.2.0.3) ve 12C (Multitenant Container Databases) tarafından desteklenen işletim sistemleri.

• Sunucu üzerinde bir başka “server” uygulaması (örn. Microsoft Exchange Server) çalıştırılmamalıdır. Bu tip uygulamalar için ayrı bir sunucu kullanılmalıdır.

• SQL Server / 2012 ve 2014 Express en fazla 1 CPU (4 core), 1 GB bellek ve tüm veritabanlarının veri toplamı 10 GB’la sınırlıdır. Logo tarafından production ortam için

önerilmemektedir.

5. Logo Tiger 3 ana pakete eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir. Örnek: Logo Tiger 3 ana pakete "kullanıcı artırımı

+5” yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Ana paketler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse, ayrıca kullanıcı artırım seti alınmasına gerek yoktur.

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka
Acarka