Logo Go 3

Anasayfa / Logo Çözümleri / Orta Ölçekli İşletmeler Ürünleri / Logo Go 3

KOBİ'ler Tüm İş Süreçlerinde Logo GO 3 ile Bir Adım Önde !

Go 3KOBİ'lere özel olarak geliştirilen Logo GO 3 ile stoktan siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçleri tek noktadan etkin bir şekilde yönetiliyor. 

İhtiyaçlara özel çözüm

KOBİ’lerin genel ihtiyaçlarına göre tasarlanan Logo GO 3, ayrıca işletmelere özel gereksinimler için de ek özelliklerle zenginleştirilebiliyor. Böylece tüm KOBİ’ler, kendileri için en uygun Logo GO 3 paketini oluşturabiliyor.  

Her sektöre uygun

Logo GO 3, KOBİ'ler için özel olarak geliştirilmiş sektör-bağımsız yapısıyla; dağıtımdan inşaat, eğitimden tekstile, medyadan sağlığa kadar pek çok farklı sektörden işletmenin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor.

Uçtan uca yönetim

Logo GO 3; KOBİ'lerin muhasebe, sipariş, stok takibi, satış, satın alma, raporlama, borç takibi, çek senet takibi, e-Devlet uygulamaları gibi tüm iş süreçlerini tek noktadan yönetebilmesini sağlıyor. Kişiselleştirilebilir, hızlı, sade ve pratik ara yüzle de desteklenen Logo GO 3 ile KOBİ'ler zaman ve maliyet tasarrufu elde ederek rekabette bir adım öne geçiyor.

Finansal Verilerinizi Doğru Yorumlayın

Logo GO 3 ile cari hesapların üzerindeki tüm işlemleri: banka. kredi kartı, çek ve senetlerin takibini ve kasa işlemlerini hızlıca gerçekleştirerek tüm nakit akışınızı yönetebilirsiniz.

Logo GO 3, esnek ödeme ve tahsilat yapısı sayesinde tüm ihtiyaçlarınıza pratik ve hızlı çözümler üretebiliyor. Banka kredi takip özelliği ile bankalardan alınan ticari krediler etkin bir şekilde izlenebiliyor; kredi geri ödemesi, bakiye ve kalan borç durumu güncel olarak görüntülenebiliyor. böylece geri ödemeler planlanarak nakit akışı verimli bir şekilde yönetilebiliyor.

Siparişten Teslimata Kadar Tüm Süreçlerde Etkin Yönetim

Tüm satış ve satın alma süreçleri Logo GO 3 ile çok daha kolay yönetilebiliyor. Siparişler sisteme girildikten sonra. irsaliye ve fatura döngüsü hızlıca tamamlanıyor ve sonrasında da siparişlerin durumu anlık olarak izlenebiliyor. Alınan sipariş miktarı stok miktarından fazla ise satın alma siparişi otomatik oluşturuluyor. Böylece tüm sipariş süreci üzerinde etkin bir kontrol sağlanıyor.

Satış koşulları, her satış belgesi (sipariş, irsaliye ve fatura) için ayrı ayrı tanımlanabiliyor. Belgelerde birden çok para birimi kullanabilirken, bu para birimleri için de farklı koşullar belirlenip sisteme girilebiliyor. Fiyat listeleri toplu bir şekilde güncellenebiliyor. Satıcı bazında satış hedefleri belirlenip satış performans ölçümü yapılabiliyor.

Sipariş aşamasından malın teslim alınması ve fatura girişine kadar tüm aşamalar hızlı bir şekilde planlanıp fiyat, indirim ve ödeme koşullarının geçerlilik süreleri ve ilgili maliyetler yakından takip edilebiliyor

Stok Operasyonları Denetim Altında

KOBİ'ler Logo GO 3 ile stok durumlarını anlık izleyerek stok seviyelerini rahatlıkla kontrol altına alabiliyor. Stok maliyetleri ise çok daha net ve şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor. Logo GO 3 ayrıca stok kartlarını en ince detayına kadar görüntüleme, fotoğraf ekleme, birden fazla birim tanımlama imkanı sunuyor. Ürünlere sınırsız sayıda barkodun yanı sıra seri ve lot numarası da eklenebiliyor. Maliyetlendirme yöntemi sistem üzerinde seçilerek maliyet takibi yapılabiliyor.

Güncel Yasal Mevzuata Tam Uyum

Yasal mevzuata tam uyumlu olan Logo GO 3'Un güncel yapısı sayesinde tüm kayıtlar güvenle yönetilebiliyor. Standart hesap planı otomatik oluşturulurken. hiyerarşik yapıdaki ana hesap ve alt hesaplar ihtiyaç duyulan şekilde tanımlanabiliyor. Diğer modüllerle tam entegre çalışan Muhasebe Modülü üzerindeki entegrasyon özelliği sayesin de, belge tipine göre hazırlanmış kayıt şablonları ile muhasebeleştirilen belgeler ve fişler otomatik olarak oluşturuluyor. Logo GO 3'te yer alan e-Beyanname özelliği ile de vergilendirme dönemlerinde beyan edilmesi gereken Form Ba-Bs, KDV, MUH, beyannameleri hazırlamak mümkün oluyor. Logo GO 3 ile sadece sipariş ve satış değil. tüm satın alma süreçleri de kolaylıkla yönetilebiliyor.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura çözümü ile faturalar dijital ortama taşınarak, ödeme ve tahsilat süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde edilmesi sağlanıyor. Logo e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Deftere] Kebir belgelerinin belirlenen standartlara uygun şekilde elektronik ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesine imkan tanıyor.

Hızlı ve Esnek Raporlama

Logo GO 3 içinde yer alan interaktif raporlama aracı sayesinde› tasarlanmış raporlar kaydedilerek tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bunun yanında raporlar tabloya alınabiliyor, gruplanabiliyor, ara toplamlar alınarak istenen hesaplamalar yapılabiliyor. Logo GO 3 hızlı ve esnek yapısıyla tüm raporları kolayca oluşturabiliyor. böylece raporlama süreçlerinde verimlilik artışı sağlanıyor.

LOGO GO 3 İle Entegre Çözümlerden Bazıları

Depo Yönetim Sistemleri : Üretimden satışa kadar tüm değer zincirinin bütünleşik yönetiminde Depo Yönetim Sistemi kilit rol oynuyor. Bütünleşik ve otomatize depo yönetimi sayesinde işletmelerin maliyetleri düşerken verimlilikleri de artıyor, Logo'nun Depo Yönetim Sistemi portföyündeki Logo Ocean ve Logo Neon çözümleri. depo yönetimi yapan tüm işletmelerde malzeme, bilgi ve para akışını entegre yönetiyor. Böylece depo süreçlerinde iyileşme sağlanıyor ve doğru ürün, doğru zamanda. doğru yerde ve doğru fiyatla sunulabiliyor. Bu da hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlıyor.

Saha Satış Yönetimi : Satış operasyonlannı sana satış ekipleri üzerinden yürüten işletmelerde, bu ekiplerin etkili ve verimli çalışması şirket kârlılığını doğrudan etkiliyor. Bu amaçla geliştirilen Logo Mobile Sales Saha Satış Yönetimi çözümü, müşteri taleplerini ve satış operasyonlarını en iyi şekilde

yönetebilmeyi sağlıyor. Çözümün anlık özelleştirilmiş raporlama yeteneği sayesinde, satış ekipleri görüşme sırasında raporlar oluşturup müşterilerle paylaşabiliyor, böylece satış kararlarını daha doğru yönlendirebiliyor. Depo ile satış ekipleri arasında koordinasyonu da sağlayan çözüm, süreçlerin anlık stok bilgilerine göre daha sağlıklı şeklide yürütülmesine imkan tanıyor. Satış anında, Bluetooth bağlantılı yazıcılarla her an, her yerden fatura basımı yapılabiliyor. Bütün bunların yanı sıra, satış ekiplerinin rotalarını merkezde belirlemek ve etkili araç takibi yapabilmek gibi avantajlar sayesinde sana satış operasyonlarının maliyetleri de düşüyor.

e-Çözümler : Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen Logo e-Çözümler; e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye gibi pek çok farklı uygulamayı içeriyor Logo e-Çözümler sayesinde İşletmeler kağıt. baskı. arşivleme ve iş gücü maliyetlerini düşürüyor; operasyonel yükü azaltıyor; finansal süreçleri hızlandırıyor. Aynı zamanda e-Mutabakat ve e-Ekstre gibi katma değerli çözümler. Yapay Zeka ve Nesnelerin İnternet tabanlı inovatif uygulamalar ile dijital dönüşüm yolculuğunuza uçtan uca rehberlik ediyor.

İş Akış Yönetimi :  İş süreçlerinin verimli bir şekilde oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması, işletmelerin kâr hanesine doğrudan etki ediyor. Logo'nun İş Akış Yönetimi Çözümü Logo Flow iş süreçlerini hızlandırıyor ve daha etkili bir yönetim sağlıyor. İş süreçlerini daha yalın ve sistematik bir yapıda organize etmek isteyen. şirket içi/şirket dışı bilgilerin doğru, güvenli ve hızlı bir şekilde taşınmasını amaçlayan KOBİ'Ier ve kurumsal İşletmeler. Logo Flow'u tercih ediyor.

İnsan Kaynakaları : İnsan Kaynakları süreçlerini çevikleştirmek hem işletmenin genel hizmet kalitesini hem de insan  kaynakları ekiplerinin verimliliğini artırıyor. Logo'nun sunduğu IK Çözümleriyle tüm İK süreçleri dijitalleştiriyor ve işletmelere değer katıyor. Bordro Çözümleri de çalışanların bordro süreçlerini hatasız ve yasal mevzuata tam uyumlu şekilde yönetmeyi sağlıyor.

 

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka
Acarka