Kobi Fiyat Listesi Satış

Anasayfa / Logo Çözümleri / Orta Ölçekli İşletmeler Ürünleri / Kobi Fiyat Listesi Satış

 

 

 

01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

Genel açıklamalar

 1. Fiyat listesinde  bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından  tavsiye edilen son kullanıcı  fiyat ve koşullarıdır.
 2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir,  fiyatlara KDV dahil değildir.
 3. Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde,  geçerli LEM sözleşmesi  olup olmama  durumuna  göre farklılaşmaktadır.

LEM (Logo Enterprise Membership)

 1. LEM; kullanılan  ürünlerin  en güncel sürümlerine,  bu kapsamda  eklenen  yeni özelliklere  ve performans  iyileştirmelerine   sahip olunmasını  sağlayan  ve satın almak istenen kullanıcı,  çalışan, firma artırımları  ve modüller  için özel fiyatlardan  faydalanılmasını  sağlayan  bir abonelik  sistemidir.
 2. Yeni ana paket alımlarında  1 yıllık LEM bedelsizdir.  Ürün geçişlerinde  ise;
 • Aynı segmentteki  bedelli ve bedelsiz geçişlerde,  önceki ürüne ait LEM geçerliliği  yeni üründe devam ettirilecek  şekilde (aynı başlangıç  ve bitiş tarihleriyle)  yeni ürüne LEM verilir.
 • Üst segmente  bedelli geçişlerde;  yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla  1 yıllık bedelsiz LEM verilir.
 1. LEM geçerlilik  süresi 1 yıldır. Yenileme  tarihi, bir önceki LEM bitiş tarihinden  itibaren başlatılır.
 2. LEM’i, bitiş tarihinden  önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen  kullanıcılar  sadakat indiriminden  yararlanarak  LEM’lerine  avantajlı  fiyatlar üzerinden  sahip olabilirler.
 3. LEM geçerliliğini  yitirdiği durumda,  “LEM olan durumlarda  uygulanan  fiyat” ile alınan ek ürünlerin  kurulumu  gerçekleştirilemez.
 4. LEM bitiş tarihini takip eden 30 gün içerisinde  yenilenmeyen  LEM’ler için Geçmişe  Yönelik LEM alınmalıdır.  Geçmişe  Yönelik LEM fiyatı, Standart LEM bedelinin  %10 fazlasıdır.
 5. LEM fiyatı, üründeki  en güncel konfigürasyona  bakılarak  (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma   artırımı)  hesaplanır.  Kullanıcı  artırımları,  satın alındıkları  andan itibaren LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir. Opsiyonlar  (modüller)  için ise LEM fiyat hesaplaması;  LEM’in bitiş tarihi dikkate alınarak yapılır. Satın alınmasının  üzerinden  1 yıl geçen her modül için, 1 yılın dolduğu  ay ile Standart LEM bitiş tarihine kadar olan süre kontrol edilir ve açıkta kalan aylar LEM fiyat hesaplamasına  dahil edilir.
 6. LEM fiyatlarına  yetkili Logo İş Ortakları’nın  servis, kurulum  ve yükleme  gibi hizmet fiyatları dahil değildir.

 

Ürün açıklaması

 

LEM olan durumlarda  uygulanır

 

LEM olmayan  durumlarda  uygulanır

 

Fiyat

Fiyat

─ Ana paket⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

 

 

Logo GO 3 ana paket (1 kullanıcı)

8,950

-

─ Kullanıcı  Artı rımları⁽⁴⁾

 

 

Logo GO 3 kullanıcı  artırımı +2

4,800

5,250

Logo GO 3 kullanıcı  artırımı +5

11,050

12,150

Logo GO 3 kullanıcı  artırımı +10

17,400

19,150

─ Opsiyonlar(5)(6)

 

 

Logo GO 3 e-İhracat  işlemleri  modülü

4,800

5,250

Logo GO 3 ExcelTrans

5,000

5,500

─ Perakende (7)

 

 

Logo GO 3 Perakende

4,250

4,650

Logo GO 3 Barkod etiket tasarımı ve basımı

2,150

2,400

─ İş akış yöneti mi (9)

 

 

Logo Flow ana paket

54,400

─Yabancı  dil paketi (58)

 

 

Logo GO 3 ek dil paketi / 1 dil

6,500

7,150

 

 

Ürün açıklaması

 

LEM olan durumlarda  uygulanır

 

LEM olmayan  durumlarda  uygulanır

 

Fiyat

Fiyat

e-Çözümler(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)

─ e-Fatura

 

 

Logo GO 3 Connect Fatura (1 firma)

5,100

5,650

Logo GO 3 e-Fatura sunucu lisansı eklentisi

22,800

25,100

Logo GO 3 Connect Fatura firma artırımı

1,010

1,110

Logo GO 3 Connect Fatura sunuculu  firma artırımı

1,680

1,850

─  e-Defter

 

 

Logo GO 3 e-Defter  (1 firma)

3,850

4,200

Logo GO 3 e-Defter  firma artırımı

1,400

1,540

─ e-Arşiv Fatura

 

 

Logo GO 3 Connect e-Arşiv Fatura (1 firma)

1,740

1,910

Logo GO 3 Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı

450

495

─ e-İrsaliye

 

 

Logo GO 3 e-İrsaliye  (1 firma)

2,800

3,100

Logo GO 3 e-İrsaliye  firma artırımı

395

435

Logo GO 3 e-İrsaliye  (sunucu lisansı)

20,750

22,800

Logo GO 3 e-İrsaliye  firma artırımı (sunucu lisansı)

2,750

3,050

Logo GO 3 e-İrsaliye  (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

3,100

Logo GO 3 e-İrsaliye  firma artırımı (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

435

─ Diğer e-Çözümler

 

 

Logo GO 3 Connect B2B

3,150

3,450

Logo GO 3 e-Ekstre

3,800

4,150

Logo GO 3 Connect Banka

1,120

1,240

Logo GO 3 e-Serbest  Meslek Makbuzu

Bedelsiz

935

Logo GO 3 e-Müstahsil  Makbuzu

Bedelsiz

1,490

Logo GO 3 e-Müstahsil  Makbuzu  firma artırımı

Bedelsiz

275

─ Yöneti m karar destek sistemleri

 

 

Logo Mind Navigator  (1 kullanıcı)

4,000

4,400

─ Kullanıcı  artı rımları

 

 

Logo Mind Navigator  kullanıcı  artırımı +2

2,600

2,850

Logo Mind Navigator  kullanıcı  artırımı +5

4,050

4,500

Logo Mind Navigator  kullanıcı  artırımı +10

6,500

7,150

─ Ürün geçişleri

 

 

Logo Mind Navigator  Navigator'dan  geçiş

1,730

1,900

Logo Mind Navigator  Navigator'dan  geçiş kullanıcı  artırımı +2

1,610

1,770

Logo Mind Navigator  Navigator'dan  geçiş kullanıcı  artırımı +5

2,450

2,700

Logo Mind Navigator  Navigator'dan  geçiş kullanıcı  artırımı +10

4,200

4,600

Logo Mind Navigator  Performa  XLSmart Pro'dan geçiş

Logo Mind Navigator  liste fiyatları üzerinden  %40 indirim uygulanacaktır.

─  Logo GO 3 Geçiş setleri (19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)

 

 

Logo GO 3 sonlandırılmış  KOBİ ürünlerinden  geçiş baz fiyatı

3,700

-

Logo GO 3 sonlandırılmış  KOBİ ürünlerinden  geçiş kullanıcı  başı birim fiyat

955

-

 

 

Ürün açıklaması

 

LEM olan durumlarda  uygulanır

 

LEM olmayan  durumlarda  uygulanır

 

Fiyat

Fiyat

─ Logo Start 3

 

 

─ Ana paket(47)(48(49)

 

 

Logo Start 3 ana paket (1 kullanıcı)

1,790

-

Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) ana paket (1 kullanıcı)

2,800

-

─ Start geçiş setleri (34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)

 

 

Logo Start 3 Start'tan  geçiş

240

-

─ Start kullandıkça  öde (sonraki  yıllar kullanım) (50)

 

 

Logo Start_KÖ

360

-

─ Logo Mali Müşavir  3

 

 

─ Ana paket(51)(52)(53)

 

 

Logo Mali Müşavir 3 ana paket (5 kullanıcı)

3,250

-

─ Kullanıcı  artı rımları

 

 

Logo Mali Müşavir 3 kullanıcı  artırımı +2

2,450

2,700

Logo Mali Müşavir 3 kullanıcı  artırımı +5

5,700

6,250

Logo Mali Müşavir 3 kullanıcı  artırımı +10

8,750

9,650

─ Logo Mali Müşavir  3 kullandıkça  öde (yıllık kullanım)

 

 

Logo Mali Müşavir 3 ana paket_KÖ

575

-

e-Çözümler(54)

Logo Mali Müşavir 3 için e-Çözümler  paketi

2,550

2,800

Logo Mali Müşavir 3 için Connect Fatura firma artırımı

1,290

1,420

Logo Mali Müşavir 3 için e-Defter  firma artırımı

1,290

1,420

Logo Mali Müşavir 3 için e-Arşiv Fatura firma artırımı

450

495

─ Ek ürün ve hizmetler(57)

 

 

Set kontrol ve değişim hizmeti

895

985

Logo Start 3 Veritabanı  kullanım  lisansı

1,850

2,030

Logo GO 3 Veritabanı  kullanım  lisansı

1,850

2,030

Logo Mali Müşavir 3 Veritabanı  kullanım  lisansı

1,850

2,030

─ Açıklamalar

─ Logo GO 3

 1. Logo GO 3 ürünü ve tüm opsiyonları,  en çok 16 kullanıcıya  kadar kullanılabilir.
 2. Logo GO 3, Logo MS SQL Server 2012 R2 ve üzeri veri tabanlarını  tavsiye eder. Windows  2008 R2 veya MS Windows  2012 işletim sistemi.   Sunucu üzerinde  bir başka “server”  uygulaması  (örn. Microsoft  Exchange  Server) çalıştırılmamalıdır.   Bu tip uygulamalar  için ayrı bir sunucu kullanılmalıdır.  SQL Server / 2012 ve 2014 Express en fazla 1 CPU (4 core), 1 GB bellek ve tüm veritabanlarının veri toplamı 10 GB’la sınırlıdır.
 3. Logo GO 3 Ana Paket, Stok (İrsaliye,  Sipariş, Maliyetlendirme,   Dinamik Birimleme,  Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe,  Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat,   Ödeme Planı), Talep Yönetimi, Çek/Senet,  Taksit İşlemleri  (Parçalı Tahsilat),  Kredi Kartı, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, Enflasyon  Muhasebesi,  Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Dövizli Hesap Makinesi,  İşlem Dövizi, Tablo ve Pivot Raporlar, Görev Zamanlayıcı,  Yönetici Konsolu ve Web Master modüllerini  içerir.
 4. Ana paketlere  eklenen  kullanıcı  artırımları,  tek başına veya üst üste yüklendiğinde  kullanıcı  sayısını artıran paketlerdir.

Örnek: Logo GO 3 ana pakete “kullanıcı  artırımı +2” yüklendiğinde,  toplamda  3 kullanıcı  elde edilir. Ana paketler  ile beraber kullanılan  opsiyonlar  için listede belirtilmediyse  ayrıca kullanıcı  artırım seti

alınmasına  gerek yoktur.

 

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka
Acarka