Logo

Kobi Fiyat Listesi Satış

Anasayfa / Logo Çözümleri / Orta Ölçekli İşletmeler Ürünleri / Kobi Fiyat Listesi Satış

 

 

 

01 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerlidir.

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
 2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
 3. Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

LEM (Logo Enterprise Membership)

 1. LEM; kullanılan ürünlerin en güncel sürümlerine, bu kapsamda eklenen yeni özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olunmasını sağlayan ve satın almak istenen kullanıcı, çalışan, firma artırımları ve modüller için özel fiyatlardan faydalanılmasını sağlayan bir üyelik sistemdir.
 2. Yeni ana paket alımlarında 1 yıllık LEM bedelsizdir. Ürün geçişlerinde ise;
 • Aynı segmentteki bedelli ve bedelsiz geçişlerde, önceki ürüne ait LEM geçerliliği yeni üründe devam ettirilecek şekilde (aynı başlangıç ve bitiş tarihleriyle) yeni ürüne LEM verilecektir.
 • Üst segmente bedelli geçişlerde; yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla 1 yıllık bedelsiz LEM verilecektir.
 1. LEM geçerlilik süresi 1 yıldır. Yenileme tarihi, bir önceki LEM bitiş tarihinden itibaren başlatılacaktır.
 2. LEM’i, bitiş tarihinden önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen kullanıcılar LEM’lerine avantajlı fiyatlar üzerinden sahip olabileceklerdir.
 3. LEM geçerliliğini yitirdiği durumda, LEM olan durumlarda uygulanan fiyat ile alınan ek ürünlerin kurulumu gerçekleştirilemeyecektir.
 4. LEM fiyatı, üründeki en güncel konfigürasyona bakılarak (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma artırımı) hesaplanmaktadır.
 5. LEM fiyatlarına yetkili Logo İş Ortakları’nın servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir.
 6. Logo tarafından satışı ve geliştirilmesi sonlandırılan ürünler LEM hesaplamasına dahil edilmemektedir.

EĞİTİM

 1. Eğitimler ürün kullanımı ile ilgilidir ve sertifikalı uzman(lar) tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
 2. Eğitim ve destek hizmetlerinin yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.
Ürün Açıklaması LEM OLAN  DURUMLARDA UYGULANIR LEM  OLMAYAN DURUMLARDA UYGULANIR
  Fiyat Fiyat
─ Ana Paket    
GO 3 Ana Paket (1 Kullanıcı)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ 6.300
─ Kullanıcı Artırımları⁽⁴⁾    
GO 3 Kullanıcı Artırımı +2 3.350 3.700
GO 3 Kullanıcı Artırımı +5 7.750 8.550
GO 3 Kullanıcı Artırımı +10 12.250 13.450
─ Opsiyonlar    
GO 3 e-İhracat İşlemleri Modülü(5) 3.350 3.700
GO 3 ExcelTrans 3.500 3.850
─ Perakende(6)    
GO 3 Perakende 2.950 3.250
GO 3 Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı 1.500 1.650
─ İş Akışı Yönetimi (8)    
Logo Flow Ana Paket 38.400
Logo Flow Kullanıcı Artırımı +20 8.550 9.400
Logo Flow Kullanıcı Artırımı +50 16.150 17.750
Logo Flow Kullanıcı Artırımı +100 30.300 33.300
Logo Flow Kullanıcı Artırımı +200 54.850 60.350
─Yabancı Dil Paketi (35)    
GO 3 Ek Dil Paketi / 1 dil 4.550 5.000
─ Start    
─ Ana Paket(26)(27)    
Start Ana Paket (1 Kullanıcı) 1.250
─ Start Geçiş Setleri    
Start Alınteri'nden Geçiş 650
─ Mali Müşavir Plus    
─ Ana Paket(29)(30)    
Mali Müşavir Plus Ana Paket (5 Kullanıcı) 2.250
─ Kullanıcı Artırımları    
Mali Müşavir Plus Kullanıcı Arttırımı +2 1.700 1.850
Mali Müşavir Plus Kullanıcı Arttırımı +5 3.950 4.300
Mali Müşavir Plus Kullanıcı Arttırımı +10 6.150 6.800
─ Ek Ürün ve Hizmetler(34)    
Set Kontrol ve Değişim Hizmeti 600 650
Start Veritabanı Kullanım Lisansı 1.300 1.450
GO 3 Veritabanı Kullanım Lisansı 1.300 1.450
Mali Müşavir Plus Veritabanı Kullanım Lisansı 1.300 1.450
     
Ürün Açıklaması LEM OLAN  DURUMLARDA UYGULANIR LEM  OLMAYAN DURUMLARDA UYGULANIR
  Fiyat Fiyat
e-Çözümler
─ e-Fatura(10)    
GO 3 Connect Fatura (1 Firma) 4.050 4.450
GO 3 e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi 18.150 20.000
GO 3 Connect Fatura Firma Artırımı 800 850
GO 3 Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı 1.300 1.400
  e-Defter(11)    
GO 3 e-Defter (1 Firma) 3.000 3.300
GO 3 e-Defter Firma Artırımı 1.100 1.250
─ e-Arşiv(12)    
GO 3 Connect e-Arşiv (1 Firma) 1.350 1.500
GO 3 Connect e-Arşiv Firma Artırımı 350 350
─ e-İrsaliye (13)    
GO 3 e-İrsaliye 2.200 2.450
GO 3 e-İrsaliye Firma Artırımı 300 350
GO 3 e-İrsaliye (Sunucu Lisansı) 16.500 18.150
GO 3 e-İrsaliye Firma Artırımı (Sunucu Lisansı) 2.150 2.400
GO 3 e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) Bedelsiz 2.450
GO 3 e-İrsaliye Firma Artırımı (eLogo Özel Entegratör) Bedelsiz 350
─ Diğer e-Çözümler    
GO 3 Firma İçi Data Aktarımı (FDA) 1.950 2.150
GO 3 Logo Connect B2B(14) 2.500 2.750
GO 3 e-Ekstre (15) 2.950 3.250
GO 3 Logo Connect Banka 850 950
─ Yönetim Karar Destek Sistemleri    
Logo Mind Navigator (1 Kullanıcı) 2.800 3.050
─ Kullanıcı Artırımları    
Logo Mind Navigator Kullanıcı Artırımı +2 1.800 2.000
Logo Mind Navigator Kullanıcı Artırımı +5 2.850 3.100
Logo Mind Navigator Kullanıcı Artırımı +10 4.550 5.000
─ Ürün Geçişleri    
Logo Mind Navigator Navigator'dan Geçiş 1.200 1.300
Logo Mind Navigator Navigator'dan Geçiş Kullanıcı Artırımı +2 1.100 1.200
Logo Mind Navigator Navigator'dan Geçiş Kullanıcı Artırımı +5 1.700 1.850
Logo Mind Navigator Navigator'dan Geçiş Kullanıcı Artırımı +10 2.900 3.200
Logo Mind Navigator Performa XLSmart Pro'dan Geçiş  
  GO 3 Geçiş Seti (19)    
GO 3 Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyatı 2.600
GO 3 Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat 650
─ Eğitim Hizmetleri    
GO 3 (20 Saat) 4.200 4.600
GO 3, GO Ürünlerinden Geçiş Baz (2 Saat) 450
GO 3 Perakende (4 Saat) 850 950
GO 3 Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı (1 Saat) 200 250
GO 3 Firma İçi Data Aktarımı (FDA) (4 Saat) 850 950
GO 3 e-Ekstre (4 Saat) 850 950
Start (3 Saat) 450 500
Mali Müşavir Plus Ana Paket (16 Saat) 3.200 3.550

─ AÇIKLAMALAR

─ GO 3

 1. GO 3 ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 16 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
 2. GO 3, Logo MS SQL Server 2012 R2 ve üzeri veri tabanlarını tavsiye eder. Windows 2008 R2 veya MS Windows 2012 işletim sistemi.  Sunucu üzerinde bir başka “server” uygulaması (örn. Microsoft Exchange Server) çalıştırılmamalıdır. Bu tip uygulamalar için ayrı bir sunucu kullanılmalıdır. SQL Server / 2012 ve 2014 Express en fazla 1 CPU (4 core), 1 GB bellek ve tüm veritabanlarının veri toplamı 10 GB’la sınırlıdır.
 3. GO 3 Ana Paket, Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe, Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Talep Yönetimi, Çek/Senet, Taksit İşlemleri (Parçalı Tahsilat), Kredi Kartı, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Dövizli Hesap Makinesi, İşlem Dövizi, Tablo ve Pivot Raporlar, Görev Zamanlayıcı, Yönetici Konsolu ve Web Master modüllerini içerir.
 4. Ana paketlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir.

Örnek: GO 3 ana pakete “Kullanıcı Artırımı +2” yüklendiğinde, toplamda 3 kullanıcı elde edilir. Ana paketler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse ayrıca kullanıcı artırım seti alınmasına gerek yoktur.

 

OPSİYONLAR

 

 1. GO 3 e-İhracat İşlemleri Modülü; ihracat operasyon fişleri, ihraç kayıtlı satın alma faturası, ihraç kayıtlı satış faturası gibi fiş ve faturaların kayıt edilmesini ve elektronik olarak gönderilmesini sağlayan bir modüldür. İhracat faturalarının e-fatura olarak gönderilebilmesi için bu modülün alınması gerekmektedir.
 2. Logo Perakende

“Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı” Perakende modülünden bağımsız olarak da ayrıca satın alınabilir.

 1. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, GO 3 kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
 2. İş Akışı Yönetimi
 • Logo Flow ana paket kullanıcı sayısı 200 kullanıcıyı içermektedir.
 • Logo Flow ürününün kullanıcı sayısı, bağlı bulunduğu ERP ürününün kullanıcı sayısından bağımsızdır. Logo Flow ürünü için ayrıca Kullanıcı Artırımı satın alınması gerekmektedir.
 • Logo Flow kullanıcı artırımı paketi fiyatları aşağıdaki gibidir.
 • Logo Flow ürününün LEM bedeli, lisans bedelinin %13'üdür.
 1. GO 3 ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesini inceleyiniz. Dikey Çözümler, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.

e-ÇÖZÜMLER

 1. e-Fatura
 • Connect Fatura, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken,  e-Faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu e-Fatura portalı üzerinden manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.
 • Sunucu Lisansı Eklentisi’nin, Connect Fatura ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, Connect Fatura ve e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi sayesinde, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle, e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir.
 • Connect Fatura, LEM fiyat hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Kullanıcının elinde bulunan tüm Connect Fatura lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edilir.
 1. e-Defter
 • Firma sayısı, müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir.  Ek firma ihtiyaçları için firma artırımı alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.
 • e-Defter, LEM fiyat hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Kullanıcının elinde bulunan tüm Logo e-Defter lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edilir.
 • Yeni sürümler ile ticari sistem tarafında muhasebesel güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir. Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter'in mevzuata uygun basılmasını sağlayacak düzenlemelerden yararlanılmasını sağlamak adına LEM yenilemelerinin mutlaka yapılmasını tavsiye ederiz.
 • Mali Müşavir Plus kullanıcıları için de aynı kurgu geçerlidir.
 1. e-Arşiv
 • Firma sayısı, müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımları alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.
 • Connect e-Arşiv, LEM hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Kullanıcının elinde bulunan tüm Connect e-Arşiv lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edilir.
 1. e-İrsaliye
 • Güncel LEM’i olan, Logo e-Fatura modülüne sahip ve e-Logo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için e-İrsaliye modülü bedelsizdir.
 • e-İrsaliye modülünü kullanabilmek için, minimum 2.48.000.1 ya da 2.49 sürümlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.
 1. B2B ve B2C Uygulamaları
 • LogoConnect B2B modülü, aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bu sayı üzerindeki firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.
 • LogoConnect B2B modülünden, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım, şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için yetkili Logo İş Ortakları’na danışılmalıdır.
 • LogoConnect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir.
 1. e-Ekstre
 • Tüm bankaların ortak formatı olan MT940 formatındaki hesap ekstrelerinin, kullanılan ERP çözümlerine hızlı ve pratik olarak aktarılması hizmetidir. Hesap ekstresinde bulunan hareketler banka işlem fişi veya havale/EFT fişi olarak ERP sistemine kaydedilebilmektedir.
 • 1 günlük MT940 dosyası için kontör düşümü yapılır. Her bir bankanın her bir dosyasındaki her bir gün için 1 kontör olarak fiyatlandırılmaktadır.

─ ÜRÜN GEÇİŞLERİ

GO 3'e GO Plus'tan Geçiş

 1. GO Plus ürünün kullanıcı artırımı ve modül satışları ile LEM kapsamındaki hata giderici (bugfix) sürümleri 1 Haziran 2017 tarihinde sonlandırılmıştır.
 2. Güncel LEM sahibi GO Plus kullanıcıları GO 3 ürününe, sadakat indirimi uygulanmadan standart LEM bedelinin %40’ını ödeyerek geçiş yapabilirler. LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise, geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalı, ardından ellerinde bulunan lisansların standart LEM bedelinin %40’ını ödemelidir.
 3. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

GO 3 Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş

 1. GO Basic, GO Pro, GO Shop Manager ve LKS2'den GO 3’e geçişler mevcut ana paket, kullanıcı ve varsa ilgili modüllerin (üretim modülü hariç) geçişini içermektedir. Geçiş için fiyat listesinde yer alan baz ve kullanıcı başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır.

(geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı sayısı))

GO 3 Diğer Sonlandırılmış Ürünlerden Geçiş

 1. Alınteri, Alınteri DOS, Alınteri WIN, Alınteri OEM ve LKS ürünlerinden GO 3’e geçmek isteyen kullanıcılara GO 3 ana paketi %10 indirimli olarak verilecektir.

GO 3 Kullandıkça Öde'ye Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş

 1. GO Basic, GO Pro, GO Shop Manager ve LKS2'den GO 3 Kullandıkça Öde'ye geçişlerde, müşterinin elindeki lisans ve kullanıcı sayılarına karşılık gelen GO 3 Kullandıkça Öde lisanslarının güncel liste fiyatları üzerinden %50 indirim oranı uygulanır.

GO 3 Start'tan Geçiş

 1. Mevcut Start ürününe ait ana paket ve modüllerin güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan GO 3 ürününe ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır.
 2. Geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.
 3. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

GO 3 Kullandıkça Öde'ye Start Kullandıkça Öde'den Geçiş

 1. GO 3 Kullandıkça Öde'ye Start Kullandıkça Öde'den geçiş yapmak isteyen kullanıcılar, GO 3 Kullandıkça Öde ana paket sonraki yıl bedelleri üzerinden ücretlendirilir. Kullanıcı ve modül artırımları için GO 3 Kullandıkça Öde ilk yıl fiyatları geçerlidir. Sonraki yıllar için kullanımları, GO 3 Kullandıkça Öde sonraki yıl kullanım fiyatları üzerinden hesaplanır.

─ Start

 1. Start ürünü 1 kullanıcılıdır ve kullanıcı sayısı artırılamaz.
 2. Start ürünü, Stok, Kasa, Fatura, Cari Hesap, Sipariş, Çek/Senet, Banka özelliklerini içerir.
 3. Start ürününün Kullandıkça Öde uygulaması bulunmamaktadır. Daha önce Kullandıkça Öde satın almış kullanıcılar için yıllık kullanım fiyatları bulunmaktadır.

─ Mali Müşavir Plus

 1. Mali Müşavir Plus Ana Paket; Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, İşletme Defteri, Beyanname, Büro Yönetimi, Bordro (10.000 çalışan) modüllerini içerir.
 2. Son bir yıl içinde meslek grubuna yeni katılmış Mali Müşavirler, Mali Müşavir Plus ürününe %30 indirim avantajıyla sahip olmaktadır.
 3. Mali Müşavir Plus kullanıcıları, GO 3 Ana pakete, tüm opsiyonel modüllerine ve kullanıcı artırımlarına liste fiyatı üzerinden %50 indirimli olarak sahip olurlar. e-Devlet Uygulamaları

%50 indirime dahil değildir.

 1. Mali Müşavir ürünü kullanıcıları, Mali Müşavir Plus ürününe liste fiyatı üzerinden %30 indirim avantajıyla sahip olurlar. Geçişte ellerindeki Mali Müşavir lisansından feragat etmelidirler.

─ LEM

 1. LEM fiyatı, kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %10’u alınarak hesaplanır.

─ EK ÜRÜN VE HİZMETLER

 1. Uyarlama araçları olmadan veri yazan uygulamaları kullananların Veritabanı Kullanım Lisansı edinmeleri gerekmektedir.
 2. Yurt içi dil destekleri ile ilgili detaylı bilgi almak için; 2019_Desteklenen_Dil_Paketleri.pdf

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka
Acarka
WhatsApp
Canlı Destek Hattı

E-BÜLTEN

Bizden haberdar olmak için e-posta adresinizi girebilirsiniz.