Fiyat Listesi (Satış)

Anasayfa / Logo Çözümleri / Büyük Ölçekli İşletmeler Ürünleri / Fiyat Listesi (Satış)

 

 

 

01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
 2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
 3. Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

LEM (Logo Enterprise Membership)

 1. LEM; kullanılan ürünlerin en güncel sürümlerine, bu kapsamda eklenen yeni özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olunmasını sağlayan ve satın almak istenen kullanıcı, çalışan, firma artırımları ve modüller için özel fiyatlardan faydalanılmasını sağlayan bir üyelik sistemdir.
 2. Yeni ana paket alımlarında 1 yıllık LEM bedelsizdir. Ürün geçişlerinde ise;
  • Aynı segmentteki bedelli ve bedelsiz geçişlerde, önceki ürüne ait LEM geçerliliği yeni üründe devam ettirilecek şekilde (aynı başlangıç ve bitiş tarihleriyle) yeni ürüne LEM verilecektir.
  • Üst segmente bedelli geçişlerde; yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla 1 yıllık bedelsiz LEM verilecektir.
 3. LEM geçerlilik süresi 1 yıldır. Yenileme tarihi, bir önceki LEM bitiş tarihinden itibaren başlatılacaktır.
 4. LEM’i, bitiş tarihinden önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen kullanıcılar LEM’lerine avantajlı fiyatlar üzerinden sahip olabileceklerdir.
 5. LEM geçerliliğini yitirdiği durumda, LEM olan durumlarda uygulanan fiyat ile alınan ek ürünlerin kurulumu gerçekleştirilemeyecektir.
 6. LEM fiyatı, üründeki en güncel konfigürasyona bakılarak (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma artırımı) hesaplanmaktadır.Kullanıcı artırımları, satın alındıkları andan itibaren LEM hesaplamasına etki ederler. Opsiyonlar (modüller) ise; satın alındıkları ilk yıl için LEM hesaplamasına dahil edilmez, devam eden yıllarda LEM hesaplamasına katılırlar.
 7. LEM fiyatlarına yetkili Logo İş Ortakları’nın servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir.
 8. Logo tarafından satışı ve geliştirilmesi sonlandırılan ürünler LEM hesaplamasına dahil edilmemektedir.

EĞİTİM

 1. Eğitimler ürün kullanımı ile ilgilidir ve sertifikalı uzman(lar) tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
 2. Eğitim ve destek hizmetlerinin yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.

TIGER 3 ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ

Ürün Açıklaması LEM OLAN DURUMLARDA UYGULANIR LEM OLMAYAN DURUMLARDA UYGULANIR
  Fiyat Fiyat
─ Ana Paket
Tiger 3 Enterprise Ana Paket 51.300 -
─ Kullanıcı Artırımları
Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +2 21.050 23.150
Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +5 42.750 47.000
Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +10 81.200 89.300
Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +20 143.250 157.550
Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +50 317.050 348.750
Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +100 507.550 558.300
─ Opsiyonlar
Tiger 3 Enterprise Mali Konsolidasyon 11.500 12.650
Tiger 3 Enterprise Dış Ticaret 14.700 16.200
Tiger 3 Enterprise ExcelTrans 9.800 10.750
─ Perakende
Tiger 3 Enterprise Perakende 7.950 8.750
Tiger 3 Enterprise Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı 2.150 2.400
─ İş Akışı Yönetimi
Logo Flow Ana Paket 54.400 ---
─ Yabancı Dil Paketi
Tiger 3 Enterprise Dil Paketi (1 Dil) 15.800 12.200

 

-AÇIKLAMALAR

 1. Tiger 3 Enterprise; Ticari Sistem Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Satış ve Dağıtım, Finans Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Genel Muhasebe, Üretim Yönetimi, Ana Üretim Çizelgeleme (AÜÇ), Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP), MRP Net Değişim, Kapasite Çizelgeleme, MPS,Kalite Kontrol, Maliyet Muhasebesi, Enflasyon Muhasebesi, Dağıtım Yönetimi (sevkiyat, paketleme), Konfigürasyon Yönetimi, Teslim Tarihi Belirleme (CTP), Malzeme Özellikleri ve Sınıf Yapısı, Boyut Takibi, Seri-lot, Stok Yeri Takibi, Talep Yönetimi, Teklif Yönetimi (satınalma/satış), Kampanya, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Kredi Kartı, Teminat Yönetimi, Yönetici Konsolu, GOGaranti, Proje Takibi, Pratik Tablo Raporları, Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliklerini içerir.
 2. Tiger 3 Enterprise ana paketi ve modülleri, her işletmenin ihtiyaçlarının farklı olabileceği göz önüne alınarak proje bazlı satılmaktadır.
 3. Tiger 3 Enterprise ile Bordro Plus Ana Paket (100 Çalışan) ücretsiz olarak verilmektedir.
 4. Tiger 3 Enterprise ile Türkçe ve İngilizce dilleri standart özellik olarak sunulur.
 5. Yurt içi dil destekleri ile ilgili detaylı bilgi almak için; 2019_Desteklenen_Dil_Paketleri.pdf
 6. Logo MS SQL Server 2012 R2 ve üzeri veya Oracle 11G (11.2.0.5) ve üzeri veri tabanlarını tavsiye eder.
 • Windows 2008 R2 veya MS Windows 2012 işletim sistemi veya Oracle 11G R2 (11.2.0.3) ve 12C (Multitenant Container Databases) tarafından desteklenen işletim sistemleri.
 • Sunucu üzerinde bir başka “server” uygulaması (örn. Microsoft Exchange Server) çalıştırılmamalıdır. Bu tip uygulamalar için ayrı bir sunucu kullanılmalıdır.
 • SQL Server / 2012 ve 2014 Express en fazla 1 CPU (4 core), 1 GB bellek ve tüm veritabanlarının veri toplamı 10 GB’la sınırlıdır. Logo tarafından production ortam için önerilmemektedir.
 1. Tiger 3 Enterprise ana pakete eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir. Örnek: Tiger Enterprise ana pakete
 2. "Kullanıcı Artırımı +5” yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Ana paketler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse, ayrıca kullanıcı artırım seti alınmasına gerek yoktur.

-OPSİYONLAR

 1. Dağıtım Yönetimi; sevkiyat ve paketleme özelliklerini içerir.
 2. Dış Ticaret; ithalat ve ihracat modüllerini içermektedir.
 3. Logo Perakende;

“Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı” Perakende modülünden bağımsız olarak da ayrıca satın alınabilir

 1. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Tiger 3 kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
 2. Dil paketi fiyatı; Arapça, Farsça, Rusça, Azerice dillerinden biri için geçerlidir. Örneğin; Arapça ve Farsça dillerini satın almak isteyen LEM sahibi kullanıcılar 11.100x2=22.200 TL ödemelidir.
 3. Tiger 3 ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesi'ni inceleyiniz. Dikey Çözümler, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.

-LEM

 1. LEM fiyatı, kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %13’ü alınarak hesaplanır.

─ ÜRÜN GEÇİŞLERİ

Tiger 3 Enterprise'a Tiger Enterprise'dan Geçiş

 1. Güncel LEM sahibi Tiger Enterprise kullanıcıları Tiger 3 Enterprise ürününe standart LEM bedelinin %40’ını ödeyerek geçiş yapabilirler. LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise, geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalı, ardından ellerinde bulunan lisansların standart LEM bedelinin %40’ını ödemelidir.
 2. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

Tiger 3 Enterprise'a Alt Segment Ürünlerden Geçiş

 1. Tiger 3 Enterprise’a; güncel LEM sahibi Tiger 3 ve GO 3 ürünlerinden geçiş yapılabilmektedir. Tiger Plus ve GO Plus ürünlerinden geçiş yapmak isteyen kullanıcıların önce 3 serisi ürünlere geçiş yapmaları daha sonra Tiger 3 Enterprise'a geçiş yapmaları gerekmektedir.
 2. Alt ürün segmentinden geçişlerde mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı, modül, e-çözümler ve dikey çözümlerin güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır.
 3. Alt ürün segmentinde Bordro Plus ürününe sahip kullanıcılar Tiger 3 Enterprise'a geçtiklerinde "Bordro Plus Çalışan Artırımı +100" ücretsiz olarak verilir.
 4. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

Tiger 3 Enterprise'a Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş

 1. Tiger 3 Enterprise'a; sonlandırılmış KOBİ ürünlerinden geçiş için fiyat listesinde yer alan baz ve kullanıcı başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır. (geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı sayısı))
 2. GO Basic, GO Pro, GO Power, GO Shop Manager, GO Mali Müşavir, GO Mali Müşavir +, Alınteri, Alınteri DOS, Alınteri OEM, LKS ve LKS2 ürünleri sonlandırılmış KOBİ ürünleri kapsamındadır.

Tiger 3 Enterprise'a Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş

 1. Tiger 3 Enterprise'a; sonlandırılmış kurumsal ürünlerden geçiş için fiyat listesinde yer alan baz ve kullanıcı başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır. (geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı sayısı))
 2. Tiger 1, Tiger 2, Unity ve Unity 2 ürünleri sonlandırılmış kurumsal ürünler kapsamındadır.
 3. Gold ürününden Tiger 3 Enterprise'e geçişte mevcutta kullanıcıların elinde bulunan çözümlerin Tiger 3 Enterprise karşılıkları için Tiger 3 Enterprise liste fiyatı üzerinden %20 iskonto uygulanacaktır.

 

TIGER WINGS ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ

Ürün Açıklaması LEM OLAN DURUMLARDA UYGULANIR LEM  OLMAYAN DURUMLARDA UYGULANIR
  Fiyat Fiyat
─ Ana Paket
Tiger Wings Enterprise Ana Paket (1 Kullanıcı) 66.650 -
─ Kullanıcı Artırımları
Tiger Wings Enterprise Kullanıcı Artırımı +2 27.400 30.150
Tiger Wings Enterprise Kullanıcı Artırımı +5 55.650 61.200
Tiger Wings Enterprise Kullanıcı Artırımı +10 105.600 116.150
Tiger Wings Enterprise Kullanıcı Artırımı +20 186.150 204.750
Tiger Wings Enterprise Kullanıcı Artırımı +50 412.200 453.400
Tiger Wings Enterprise Kullanıcı Artırımı +100 659.900 725.850
─ Opsiyonlar
Tiger Wings Enterprise Mali Konsolidasyon 10.500 11.550
Tiger Wings Enterprise Dış Ticaret 13.450 14.800
Tiger Wings Enterprise ExcelTrans 9.000 9.900
─ Perakende
Tiger Wings Enterprise Perakende 7.200 7.900
Tiger Wings Enterprise Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı 1.950 2.150
─ Yabancı Dil Paketi
Tiger Wings Enterprise Dil Paketi (1 Dil) 14.400,00 15.850,00
─ İş Akışı Yönetimi
Logo Flow Ana Paket 38.400 ---

─ AÇIKLAMALAR

 1. Tiger Wings Enterprise; Ticari Sistem Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Satış ve Dağıtım, Finans Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Genel Muhasebe, Üretim Yönetimi, Ana Üretim Çizelgeleme (AÜÇ), Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP), MRP Net Değişim, Kapasite Çizelgeleme, MPS,Kalite Kontrol, Maliyet Muhasebesi, Enflasyon Muhasebesi, Dağıtım Yönetimi (sevkiyat, paketleme), Konfigürasyon Yönetimi, Teslim Tarihi Belirleme (CTP), Malzeme Özellikleri ve Sınıf Yapısı, Boyut Takibi, Seri-lot, Stok Yeri Takibi, Talep Yönetimi, Teklif Yönetimi (satınalma/satış), Kampanya, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Kredi Kartı, Teminat Yönetimi, Yönetici Konsolu,  GOGaranti, Proje Takibi, Pratik Tablo Raporları, Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliklerini içerir.
 2. Tiger Wings Enterprise ana paketi ve modülleri, her işletmenin ihtiyaçlarının farklı olabileceği göz önüne alınarak proje bazlı satılmaktadır.
 3. Tiger Wings Enterprise ile Bordro Plus Ana Paket (100 Çalışan) ücretsiz olarak verilmektedir. Tek seferlik satış modeliyle kullanıma sunulan Bordro Plus için ilk yıl LEM bedelsizdir. 1 yılın sonunda LEM bedeli kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı, çalışan sayısı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %13'ü alınarak hesaplanır.
 4. Tiger Wings Enterprise ile Türkçe ve İngilizce dilleri standart özellik olarak sunulur.

Yurt içi dil destekleri ile ilgili detaylı bilgi almak için; 2019_Desteklenen_Dil_Paketleri.pdf

 1. Tiger Wings Enterprise yazılım ve donanım gereksinimleri "Sistem İhtiyaçları" dokümanında detaylarıyla belirtilmiştir. "support.logo.com.tr" ve/veya "yetkili iş ortaklarından" bu doküman temin edilebilir.
 2. Tiger Wings Enterprise ana pakete eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir. Örnek: Tiger Wings ana pakete "Kullanıcı Artırımı +5” yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Ana paketler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse, ayrıca kullanıcı artırım seti alınmasına gerek yoktur.
 3. Veri tabanı bedeli fiyatlara dahil değildir. Microsoft® SQL Server® ve Oracle güncel versiyonları desteklenmektedir.

─ OPSİYONLAR

 1. Dış Ticaret; ithalat ve ihracat modüllerini içermektedir.
 2. Logo Perakende;

“Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı” Perakende modülünden bağımsız olarak da ayrıca satın alınabilir.

 1. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Tiger Wings kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
 2. Dil paketi fiyatı; Arapça, Farsça, Rusça, Azerice dillerinden biri için geçerlidir. Örneğin; Arapça ve Farsça dillerini satın almak isteyen LEM sahibi kullanıcılar 14.400x2=28.800  ödemelidir.
 3. Tiger Wings Enterprise ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesi'ni inceleyiniz. Dikey Çözümler, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.

─ LEM

 1. LEM fiyatı, kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %13’ü alınarak hesaplanır.

ÜRÜN GEÇİŞLERİ

Tiger Wings'e Güncel ERP Çözümlerinden Geçiş

 1. Güncel LEM sahibi GO 3, Tiger 3, Tiger 3 Enterprise, Tiger Wings (tek seferlik) kullanıcıları Tiger Wings Enterprise (tek seferlik) çözümüne geçişlerinde mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı, modül, e-çözümler ve dikey çözümlerin güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır. LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise, geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalıdır, ardından mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı, modül, e-çözümler ve dikey çözümlerin güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır.
 2. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

Tiger Wings Enterprise'a Sonlandırılmış ERP Çözümlerinden Geçiş

 1. Tiger Wings'e; GO 3 ve Tiger 3 ERP çözümleri dışında kalan sonlandırılmış çözümlerden geçiş yapmak isteyen kullanıcılar Tiger Wings (tek seferlik) liste fiyatları üzerinden %30 indirim ile sahip olabilirler.Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir Tiger Wings Enterprise’a; GO 3, Tiger 3, Tiger 3 Enterprise, Tiger Wings (tek seferlik) ERP çözümleri dışında kalan sonlandırılmış çözümlerden geçiş yapmak isteyen kullanıcılar.
 2. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka
Acarka