01 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerlidir.

GENEL AÇIKLAMALAR1

 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
 2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
 3. Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

LEM (Logo Enterprise Membership)

 1. LEM; kullanılan ürünlerin en güncel sürümlerine, bu kapsamda eklenen yeni özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olunmasını sağlayan ve satın almak istenen kullanıcı, çalışan, firma artırımları ve modüller için özel fiyatlardan faydalanılmasını sağlayan bir üyelik sistemdir.
 2. Yeni ana paket alımlarında 1 yıllık LEM bedelsizdir. Ürün geçişlerinde ise;
  • Aynı segmentteki bedelli ve bedelsiz geçişlerde, önceki ürüne ait LEM geçerliliği yeni üründe devam ettirilecek şekilde (aynı başlangıç ve bitiş tarihleriyle) yeni ürüne LEM verilecektir.
  • Üst segmente bedelli geçişlerde; yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla 1 yıllık bedelsiz LEM verilecektir.
 3. LEM geçerlilik süresi 1 yıldır. Yenileme tarihi, bir önceki LEM bitiş tarihinden itibaren başlatılacaktır.
 4. LEM’i, bitiş tarihinden önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen kullanıcılar LEM’lerine avantajlı fiyatlar üzerinden sahip olabileceklerdir.
 5. LEM geçerliliğini yitirdiği durumda, LEM olan durumlarda uygulanan fiyat ile alınan ek ürünlerin kurulumu gerçekleştirilemeyecektir.
 6. LEM fiyatı, üründeki en güncel konfigürasyona bakılarak (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma artırımı) hesaplanmaktadır.Kullanıcı artırımları, satın alındıkları andan itibaren LEM hesaplamasına etki ederler. Opsiyonlar (modüller) ise; satın alındıkları ilk yıl için LEM hesaplamasına dahil edilmez, devam eden yıllarda LEM hesaplamasına katılırlar.
 7. LEM fiyatlarına yetkili Logo İş Ortakları’nın servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir.
 8. Logo tarafından satışı ve geliştirilmesi sonlandırılan ürünler LEM hesaplamasına dahil edilmemektedir.

EĞİTİM

 1. Eğitimler ürün kullanımı ile ilgilidir ve sertifikalı uzman(lar) tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
 2. Eğitim ve destek hizmetlerinin yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.

 

TIGER 3 FİYAT LİSTESİ

Ürün Açıklaması LEM OLAN DURUMLARDA UYGULANIR LEM  OLMAYAN  DURUMLARDA UYGULANIR
  Fiyat Fiyat
─ Ana Paket
Tiger 3 Ana Paket (1 Kullanıcı) 15.450 -
─ Kullanıcı Artırımları
Tiger 3 Kullanıcı Artırımı +2 12.800 14.100
Tiger 3 Kullanıcı Artırımı +5 22.250 24.450
Tiger 3 Kullanıcı Artırımı +10 40.200 44.250
Tiger 3 Kullanıcı Artırımı +20 77.400 85.150
Tiger 3 Kullanıcı Artırımı +50 160.600 176.650
─ Opsiyonlar
Tiger 3 Dağıtım Yönetimi 8.100 8.900
Tiger 3 Teklif Yönetimi 8.100 8.900
Tiger 3 Konfigürasyon  Yönetimi 2.800 3.050
Tiger 3 Mali Konsolidasyon 8.100 8.900
Tiger 3 Dış Ticaret 10.350 11.350
Tiger 3 ExcelTrans 5.400 5.950
─ Perakende
Tiger 3 Perakende 4.200 4.600
Tiger 3 Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı 1.500 1.650
─ Yabancı Dil Paketi
Tiger 3 Dil Paketi (1 Dil) 11.100 12.200
─ Tiger 3 Sonlandırılmış  Ürünlerden  Geçiş
Tiger 3 Sonlandırılmış  KOBİ Ürülerinden  Geçiş Baz Fiyatı 14.550 -
Tiger 3 Sonlandırılmış  KOBİ Ürünlerinden  Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat 3.150 -
Tiger 3 Sonlandırılmış  Kurumsal Ürünlerden  Geçiş Baz Fiyatı 5.650 -
Tiger 3 Sonlandırılmış  Kurumsal Ürünlerden  Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat 1.200 -
─ Uyarlama Araçları Geliştirme  Lisansı & Bakım Paketi
Tiger 3 Object Designer Geliştirme Lisansı 34.350 37.785
Tiger 3 Objects Geliştirme Lisansı 23.000 25.300
Tiger 3 Logo Connect Geliştirme Lisansı 23.000 25.300
Uyarlama Araçları Bakım Paketi 25.300 27.830

 

-AÇIKLAMALAR

 1. Tiger 3 ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
 2. Tiger 3; Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Duran Varlık Yönetimi, Hızlı Üretim, Seri-Lot, Stok Yeri Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Talep Yönetimi, Yönetici Konsolu, Teminat Yönetimi, Görev Zamanlayıcı, Proje Takibi, Web Master, Pratik Tablo ve Pivot Raporları, Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliklerini içerir.
 3. Tiger 3 ile Türkçe ve İngilizce dilleri standart özellik olarak sunulur.
 4. Yurt içi dil destekleri ile ilgili detaylı bilgi almak için; 2019_Desteklenen_Dil_Paketleri.pdf
 • Logo MS SQL Server 2012 R2 ve üzeri veya Oracle 11G (11.2.0.5) ve üzeri veri tabanlarını tavsiye eder.
 • Windows 2008 R2 veya MS Windows 2012 işletim sistemi veya Oracle 11G R2 (11.2.0.3) ve 12C (Multitenant Container Databases) tarafından desteklenen işletim sistemleri.
 • Sunucu üzerinde bir başka “server” uygulaması (örn. Microsoft Exchange Server) çalıştırılmamalıdır. Bu tip uygulamalar için ayrı bir sunucu kullanılmalıdır.
 • SQL Server / 2012 ve 2014 Express en fazla 1 CPU (4 core), 1 GB bellek ve tüm veritabanlarının veri toplamı 10 GB’la sınırlıdır. Logo tarafından production ortam için önerilmemektedir.
 1. Tiger 3 ana pakete eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir. Örnek: Tiger 3 ana pakete "Kullanıcı Artırımı +5” yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Ana paketler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse, ayrıca kullanıcı artırım seti alınmasına gerekyoktur.​

-OPSİYONLAR

 1. Dağıtım Yönetimi; sevkiyat ve paketleme özelliklerini içerir.
 2. Dış Ticaret; ithalat ve ihracat modüllerini içermektedir.
 3. Logo Perakende;

 “Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı” Perakende modülünden bağımsız olarak da ayrıca satın alınabilir

 1. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Tiger 3 kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
 2. Dil paketi fiyatı; Arapça, Farsça, Rusça, Azerice dillerinden biri için geçerlidir. Örneğin; Arapça ve Farsça dillerini satın almak isteyen LEM sahibi kullanıcılar

11.100x2=22.200 TL ödemelidir.

 1. Tiger 3 ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesi'ni inceleyiniz. Dikey Çözümler, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.

-LEM

 1. LEM fiyatı, kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %13’ü alınarak hesaplanır.

─ ÜRÜN GEÇİŞLERİ

Tiger 3'e Tiger Plus'tan Geçiş

 1. Güncel LEM sahibi Tiger Plus kullanıcıları Tiger 3 ürününe standart LEM bedelinin %40’ını ödeyerek geçiş yapabilirler. LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise, geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalı, ardından ellerinde bulunan lisansların standart LEM bedelinin %40’ını ödemelidir.
 2. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

Tiger 3'e Güncel Alt Segment Ürünlerden Geçiş

 1. Tiger 3’e, güncel LEM sahibi GO 3 ürününden geçiş yapılabilmektedir. Bu ürünler dışındaki ürünlerden geçiş yapmak isteyen kullanıcıların önce 3 serisi ürünlere geçiş yapmaları daha sonra Tiger 3'e geçiş yapmaları gerekmektedir.
 2. Alt ürün segmentinden geçişlerde mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı, modül, e-çözümler ve dikey çözümlerin güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır.
 3. Üst segmentteki ürünlere geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.
 4. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

Tiger 3'e Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş

 1. Tiger 3'e; sonlandırılmış KOBİ ürünlerinden geçiş için fiyat listesinde yer alan baz ve kullanıcı başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır. (geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı sayısı))
 2. GO Basic, GO Pro, GO Power, GO Shop Manager, GO Mali Müşavir, GO Mali Müşavir +, Alınteri, Alınteri DOS, Alınteri OEM, LKS ve LKS2 ürünleri sonlandırılmış KOBİ ürünleri kapsamındadır.

Tiger 3'e Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş

 1. Tiger 3'e; sonlandırılmış kurumsal ürünlerden geçiş için fiyat listesinde yer alan baz ve kullanıcı başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır. (geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı sayısı))
 2. Tiger 1, Tiger 2, Unity ve Unity 2 ürünleri sonlandırılmış kurumsal ürünler kapsamındadır.
 3. Gold ürününden Tiger 3'e geçişte mevcutta kullanıcıların elinde bulunan çözümlerin Tiger 3 karşılıkları için Tiger 3 liste fiyatı üzerinden %20 iskonto uygulanacaktır.

TIGER 3 WINGS FİYAT LİSTESİ

Ürün Açıklaması LEM OLAN DURUMLARDA UYGULANIR LEM OLMAYAN DURUMLARDA UYGULANIR
  Fiyat Fiyat
─ Ana Paket
Tiger Wings Ana Paket (1 Kullanıcı) 20.100 -
─ Kullanıcı Artırımları
Tiger Wings Kullanıcı Artırımı +2 16.650 18.350
Tiger Wings Kullanıcı Artırımı +5 28.950 31.850
Tiger Wings Kullanıcı Artırımı +10 52.300 57.550
Tiger Wings Kullanıcı Artırımı +20 100.650 110.700
Tiger Wings Kullanıcı Artırımı +50 208.800 229.650
─ Opsiyonlar
Tiger Wings Dağıtım Yönetimi 10.500 11.550
Tiger Wings Teklif Yönetimi 10.500 11.550
Tiger Wings Konfigürasyon Yönetimi 3.600 3.950
Tiger Wings Mali Konsolidasyon 10.500 11.550
Tiger Wings Dış Ticaret 13.450 14.800
Tiger Wings ExcelTrans 7.050 7.750
─ Perakende
Tiger Wings Perakende 5.450 6.000
Tiger Wings Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı 1.950 2.150
─ Yabancı Dil Paketi
Tiger Wings Dil Paketi (1 Dil) 14.400 15.850

-AÇIKLAMALAR

 1. Tiger Wings ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
 2. Tiger Wings; Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Duran Varlık Yönetimi, Hızlı Üretim, Seri-Lot, Stok Yeri Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Talep Yönetimi, Yönetici Konsolu, Teminat Yönetimi, Görev Zamanlayıcı, Proje Takibi, Web Master, Pratik Tablo ve Pivot Raporları, Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliklerini içerir.
 3. Tiger Wings ile Türkçe ve İngilizce dilleri standart özellik olarak sunulur.
 4. Yurt içi dil destekleri ile ilgili detaylı bilgi almak için;  2019_Desteklenen_Dil_Paketleri.pdf
 5. Tiger Wings yazılım ve donanım gereksinimleri "Sistem İhtiyaçları" dokümanında detaylarıyla belirtilmiştir. "support.logo.com.tr" ve/veya "yetkili iş ortaklarından" bu doküman temin edilebilir.
 6. Tiger Wings ana pakete eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir. Örnek: Tiger Wings ana pakete "Kullanıcı Artırımı +5” yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Ana paketler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse, ayrıca kullanıcı artırım seti alınmasına gerek yoktur.

─ OPSİYONLAR

 1. Dağıtım Yönetimi; sevkiyat ve paketleme özelliklerini içerir.
 2. Dış Ticaret; ithalat ve ihracat modüllerini içermektedir.
 3. Logo Perakende;

“Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı” Perakende modülünden bağımsız olarak da ayrıca satın alınabilir.

 1. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Tiger Wings kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
 2. Dil paketi fiyatı; Arapça, Farsça, Rusça, Azerice dillerinden biri için geçerlidir. Örneğin; Arapça ve Farsça dillerini satın almak isteyen LEM sahibi kullanıcılar 14.400x2=28.800  ödemelidir.
 3. Tiger Wings ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesi'ni inceleyiniz. Dikey Çözümler, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.

─ LEM

 1. LEM fiyatı, kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %13’ü alınarak hesaplanır.

ÜRÜN GEÇİŞLERİ

Tiger Wings'e Güncel ERP Çözümlerinden Geçiş

 1. Güncel LEM sahibi GO 3 ve Tiger 3 kullanıcıları Tiger Wings (tek seferlik) çözümüne geçişlerinde mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı, modül, e-çözümler ve dikey çözümlerin güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır. LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise, geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalıdır, ardından mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı, modül, e-çözümler ve dikey çözümlerin güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır.
 2. Tiger 3 çözümünden Tiger Wings (tek seferlik) çözümüne geçişlerde e-fatura, e-İrsaliye Sunucu Lisansı Eklentisi kullanıcılarının, Özel Entegratörlük Hizmeti’ne geçiş yapması gerekmektedir.
 3. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.
 4. Tiger Wings'e Sonlandırılmış ERP Çözümlerinden Geçiş
 5. Tiger Wings'e; GO 3 ve Tiger 3 ERP çözümleri dışında kalan sonlandırılmış çözümlerden geçiş yapmak isteyen kullanıcılar Tiger Wings (tek seferlik) liste fiyatları üzerinden %30 indirim ile sahip olabilirler.Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka
Acarka