Fiyat Listesi (Kiralama)

Anasayfa / Logo Çözümleri / Orta Ölçekli İşletmeler Ürünleri / Fiyat Listesi (Kiralama)

 

 

 

01 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerlidir.

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
 2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
 3. Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

EĞİTİM

 1. Eğitimler ürün kullanımı ile ilgilidir ve sertifikalı uzman(lar) tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
 2. Eğitim ve destek hizmetlerinin yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.

TIGER WINGS KULLANDIKÇA ÖDE FİYAT LİSTESİ

Ürün Açıklaması Aylık Fiyat Yıllık Fiyat
Tiger Wings / Kullanıcı
Tiger Wings Kullanıcı 130 1.300
Opsiyonlar
Tiger Wings Dağıtım Yönetimi 310 3.100
Tiger Wings Teklif Yönetimi 310 3.100
Tiger Wings Konfigürasyon Yönetimi 105 1.050
Tiger Wings Mali Konsolidasyon 395 3.950
Tiger Wings Dış Ticaret 395 3.950
Tiger Wings ExcelTrans Tiger Wings - Tek Seferlik Fiyat Listesi' üzerinden fiyatlandırılır.
─ Perakende
Tiger Wings Perakende 160 1.600
Tiger Wings Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı 60 600
Yabancı Dil Paketi
Tiger Wings Dil Paketi (1 Dil) 425 4.250
─ Ürün Geçişleri
Tiger Wings Geçiş Kullanıcısı 65 650
e-Çözümler
─ e-Fatura    
Tiger Wings Connect Fatura (1 Firma) 235 2.350
Tiger Wings Connect Fatura Firma Artırımı 35 350
─ e-Defter    
Tiger Wings e-Defter (1 Firma) 295 2.950
Tiger Wings e-Defter Firma Artırımı 55 550
─ e-Arşiv    
Tiger Wings Connect e-Arşiv (1 Firma) 80 800
Tiger Wings Connect e-Arşiv Firma Artırımı 15 150
─ e-İrsaliye    
Tiger Wings e-İrsaliye 70 700
Tiger Wings e-İrsaliye Firma Artırımı 15 150
Tiger Wings e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) Bedelsiz Bedelsiz
Tiger Wings e-İrsaliye Firma Artırımı (eLogo Özel Entegratör) Bedelsiz Bedelsiz
─ Diğer e-Çözümler    
Tiger Wings Firma İçi Data Aktarımı (FDA) 105 1.050
Tiger Wings Logo Connect B2B 150 1.500
Tiger Wings e-Ekstre 85 850

 

─ AÇIKLAMALAR

 1. Tiger Wings ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
 2. Tiger Wings; Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Duran Varlık Yönetimi, Hızlı Üretim, Seri-Lot, Stok Yeri Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Talep Yönetimi, Yönetici Konsolu, Teminat Yönetimi, Görev Zamanlayıcı, Proje Takibi, Web Master, Pratik Tablo ve Pivot Raporları, Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliklerini içerir.
 3. Tiger Wings ana paketi için yıllık anlaşma yapan kullanıcılar yıllık abonelik lisansına sahip olurlar. Yıl içerisinde abonelik kapsamında alacakları ek kullanıcı artırımı ve modüller, talep edilen ay hesaplamaya katılmadan aylık fiyat üzerinden hesaplanır ve ana paket lisansına dahil edilir.
 4. Tiger Wings ile Türkçe ve İngilizce dilleri standart özellik olarak sunulur.
 5. Yurt içi dil destekleri ile ilgili detaylı bilgi almak için; 2019_Desteklenen_Dil_Paketleri.pdf
 6. Tiger Wings yazılım ve donanım gereksinimleri "Sistem İhtiyaçları" dokümanında detaylarıyla belirtilmiştir. "support.logo.com.tr" ve/veya "yetkili iş ortaklarından" bu doküman temin edilebilir.
 7. Veri tabanı bedeli fiyatlara dahil değildir. Microsoft® SQL Server® ve Oracle güncel versiyonları desteklenmektedir.

─ OPSİYONLAR

 1. Dağıtım Yönetimi; sevkiyat ve paketleme özelliklerini içerir.
 2. Dış Ticaret; İthalat ve İhracat modüllerini içermektedir.
  • B2B ve B2C Uygulamaları;
  • Logo Connect B2B modülü, aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bu sayı üzerindeki firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.
  • Logo Connect B2B modülünden, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım, şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için yetkili Logo İş Ortakları’na danışılmalıdır.
  • Logo Connect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir.
 3. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Tiger Wings kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
 4. Dil paketi fiyatı; Arapça, Farsça, Rusça, Azerice dillerinden biri için geçerlidir. Örneğin; Arapça ve Farsça dillerini satın almak isteyen kullanıcılar yıllık 4.250x2=8.500 TL ödemelidir.
 5. Tiger Wings ExcelTrans çözümü one-time lisans modeli ve fiyatlarıyla satılmaktadır.
 6. Tiger Wings ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesi'ni inceleyiniz. Dikey Çözümler, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.

─ ÜRÜN GEÇİŞLERİ

Tiger Wings'e Güncel ERP Çözümlerinden Geçiş

 1. Güncel LEM sahibi olan GO 3, Tiger 3, Tiger Wings (tek seferlik) kullanıcıları Tiger Wings Enterprise ürününe geçiş yapabilirler.
 2. Tiger Wings çözümüne geçiş yapan GO 3, Tiger 3, Tiger Wings (tek seferlik) kullanıcıları "Tiger Wings Geçiş Kullanıcısı" fiyatları üzerinden mevcut kullanıcı sayıları ile fiyatlandırılırlar. Örneğin, Tiger 3 çözümünden Tiger Wings çözümüne yıllık kiralama ile geçiş yapacak 10 kullanıcılı bir firma 10x650 TL = 6500 TL ödemelidir.
 3. GO 3, Tiger 3, Tiger Wings (tek seferlik) ürünlerinden geçiş yapan müşterilerden, Tiger Wings fiyat listesinde aylık/yıllık olarak fiyatlandırılan opsiyonel modüllere mevcut geçiş yapılan ürünlerinde sahip iseler bu modüller için 1 yıl boyunca bedel alınmaz. Sonraki yıllarda kullanım hakkına devam etmek için ilgili modüller liste fiyatı üzerinden talebe göre aylık/yıllık olarak faturalandırılır.
 4. Tiger 3 çözümünden Tiger Wings çözümüne aylık&yıllık geçişlerde e-fatura, e-İrsaliye Sunucu Lisansı Eklentisi kullanıcılarının, Özel Entegratörlük Hizmeti’ne geçiş yapması gerekmektedir.
 5. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının ve bu üründen feragat edildiğine dair feragat sözleşmesinin imzalanarak Logo’ya iletilmesi gerekir.

Tiger Wings'e Sonlandırılmış ERP Çözümlerinden Geçiş

 1. GO 3, Tiger 3, Tiger Wings (tek seferlik) ürünleri dışında kalan, sonlandırılmış ERP çözümlerinden Tiger Wings çözümüne aylık/yıllık kiralama modeli ile geçiş yapacak kullanıcılar, "Tiger Wings Geçiş Kullanıcısı" fiyatları üzerinden mevcut kullanıcı sayıları ile fiyatlandırılırlar. Tiger Wings fiyat listesinde aylık/yıllık olarak fiyatlandırılan opsiyonel modüllerden satın almak isteyen kullanıcılar, bu modüller için liste fiyatı üzerinden talebe göre aylık/yıllık olarak faturalandırılır.
 2. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının ve bu üründen feragat edildiğine dair feragat sözleşmesinin imzalanarak Logo’ya iletilmesi gerekir.

 

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka
Acarka