GO WINGS Satış 

Anasayfa /Logo Çözümleri / Orta Ölçekli İşletmeler Ürünleri / GO WINGS Satış 

 

 

 

01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

Genel açıklamalar

 1. Fiyat listesinde  bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından  tavsiye edilen son kullanıcı  fiyat ve koşullarıdır.

 2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir,  fiyatlara KDV dahil değildir.

 3. Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde,  geçerli LEM sözleşmesi  olup olmama  durumuna  göre farklılaşmaktadır.
  LEM (Logo Enterprise Membership)

 4. LEM; kullanılan  ürünlerin  en güncel sürümlerine,  bu kapsamda  eklenen  yeni özelliklere  ve performans  iyileştirmelerine   sahip olunmasını  sağlayan  ve satın almak istenen kullanıcı,  çalışan, firma artırımları  ve modüller  için özel fiyatlardan  faydalanılmasını  sağlayan  bir abonelik  sistemidir.

 5. Yeni ana paket alımlarında  1 yıllık LEM bedelsizdir.  Ürün geçişlerinde  ise;
  • Aynı segmentteki  bedelli ve bedelsiz geçişlerde,  önceki ürüne ait LEM geçerliliği  yeni üründe devam ettirilecek  şekilde (aynı başlangıç  ve bitiş tarihleriyle)  yeni ürüne LEM verilir.
  • Üst segmente  bedelli geçişlerde;  yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla  1 yıllık bedelsiz LEM verilir.

 6. LEM geçerlilik  süresi 1 yıldır. Yenileme  tarihi, bir önceki LEM bitiş tarihinden  itibaren başlatılır.

 7. LEM’i, bitiş tarihinden  önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen  kullanıcılar  sadakat indiriminden  yararlanarak  LEM’lerine  avantajlı  fiyatlar üzerinden  sahip olabilirler.

 8. LEM geçerliliğini  yitirdiği durumda,  “LEM olan durumlarda  uygulanan  fiyat” ile alınan ek ürünlerin  kurulumu  gerçekleştirilemez.

 9. LEM bitiş tarihini takip eden 30 gün içerisinde  yenilenmeyen  LEM’ler için Geçmişe  Yönelik LEM alınmalıdır.  Geçmişe  Yönelik LEM fiyatı, Standart LEM bedelinin  %10 fazlasıdır.

 10. LEM fiyatı, üründeki  en güncel konfigürasyona  bakılarak  (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma   artırımı)  hesaplanır.  Kullanıcı  artırımları,  satın alındıkları  andan itibaren LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir. Opsiyonlar  (modüller)  için ise LEM fiyat hesaplaması;  LEM’in bitiş tarihi dikkate alınarak yapılır. Satın alınmasının  üzerinden  1 yıl geçen her modül için, 1 yılın dolduğu  ay ile Standart LEM bitiş tarihine kadar olan süre kontrol edilir ve açıkta kalan aylar LEM fiyat hesaplamasına  dahil edilir.

 11. LEM fiyatlarına  yetkili Logo İş Ortakları’nın  servis, kurulum  ve yükleme  gibi hizmet fiyatları dahil değildir.
   
   

 

Ürün açıklaması

 

LEM olan durumlarda  uygulanır

 

LEM  olmayan  durumlarda  uygulanır

 

Fiyat

Fiyat

─ Ana paket(1)(2)(3)(4)

 

 

Logo GO Wings ana paket (1 kullanıcı)

11,700

-

─ Kullanıcı  artı rımları(5)

 

 

Logo GO Wings kullanıcı  artırımı +2

6,250

6,900

Logo GO Wings kullanıcı  artırımı +5

14,350

15,800

Logo GO Wings kullanıcı  artırımı +10

22,650

24,900

─ Opsiyonlar(6)(7)

 

 

Logo GO Wings e-İhracat  İşlemleri  modülü

6,250

6,900

Logo GO Wings ExcelTrans

6,500

7,150

─ Perakende (8)

 

 

Logo GO Wings Perakende

5,500

6,050

Logo GO Wings Barkod Etiket Tasarımı  ve Basımı

2,800

3,100

─ İş akış yöneti mi(10)

 

 

Logo Flow ana paket

54,400

─Yabancı  dil paketi (28)

 

 

Logo GO Wings ek dil paketi / 1 dil

8,450

9,300

 

 

 

Ürün açıklaması

 

LEM olan durumlarda  uygulanır

 

LEM  olmayan  durumlarda  uygulanır

 

Fiyat

Fiyat

e-Çözümler(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)

─ e-Fatura

 

 

Logo GO Wings Connect Fatura (1 firma)

5,100

5,650

Logo GO Wings Connect Fatura firma artırımı

1,010

1,110

─  e-Defter

 

 

Logo GO Wings e-Defter  (1 firma)

3,850

4,200

Logo GO Wings e-Defter  firma artırımı

1,400

1,540

─ e-Arşiv Fatura

 

 

Logo GO Wings Connect e-Arşiv Fatura (1 firma)

1,740

1,910

Logo GO Wings Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı

450

495

─ e-İrsaliye

 

 

Logo GO Wings e-İrsaliye  (1 firma)

2,800

3,100

Logo GO Wings e-İrsaliye  firma artırımı

395

435

Logo GO Wings e-İrsaliye  (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

3,100

Logo GO Wings e-İrsaliye  firma artırımı (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

435

─ Diğer e-Çözümler

 

 

Logo GO Wings Logo Connect B2B

3,150

3,450

Logo GO Wings e-Ekstre

3,800

4,150

Logo GO Wings Connect Banka

1,120

1,240

Logo GO Wings e-Serbest  Meslek Makbuzu

Bedelsiz

955

Logo GO Wings e-Müstahsil  Makbuzu

Bedelsiz

1,520

Logo GO Wings e-Müstahsil  Makbuzu  firma artırımı

Bedelsiz

280

─ Yöneti m karar destek sistemleri

 

 

Logo Mind Navigator  (1 kullanıcı)

4,000

4,400

─ Kullanıcı  artı rımları

 

 

Logo Mind Navigator  kullanıcı  artırımı +2

2,600

2,850

Logo Mind Navigator  kullanıcı  artırımı +5

4,050

4,500

Logo Mind Navigator  kullanıcı  artırımı +10

6,500

7,150

─ Ürün geçişleri

 

 

Logo Mind Navigator  Navigator'dan  geçiş

1,730

1,900

Logo Mind Navigator  Navigator'dan  geçiş kullanıcı  artırımı +2

1,610

1,770

Logo Mind Navigator  Navigator'dan  geçiş kullanıcı  artırımı +5

2,450

2,700

Logo Mind Navigator  Navigator'dan  geçiş kullanıcı  artırımı +10

4,200

4,600

Logo Mind Navigator  Performa  XLSmart Pro'dan geçiş

Logo Mind Navigator  liste fiyatları üzerinden  %40 indirim uygulanacaktır.

 

Ürün açıklaması

 

LEM olan durumlarda  uygulanır

 

LEM  olmayan  durumlarda  uygulanır

 

Fiyat

Fiyat

─ Ek ürün ve hizmetler(27)

 

 

Set kontrol ve değişim hizmeti

895

985

Logo GO Wings Veritabanı  Kullanım  Lisansı

1,850

2,030

 

─ Açıklamalar

 1. Logo GO Wings ürünü ve tüm opsiyonları,  en çok 16 kullanıcıya  kadar kullanılabilir.

 2. Logo GO Wings Ana Paket, Stok (İrsaliye,  Sipariş, Maliyetlendirme,   Dinamik Birimleme,  Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe,  Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat,   Ödeme Planı), Talep Yönetimi,  Çek/Senet,  Taksit İşlemleri  (Parçalı Tahsilat),  Kredi Kartı, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, Enflasyon  Muhasebesi,  Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Dövizli Hesap Makinesi,  İşlem Dövizi, Tablo ve Pivot Raporlar,  Görev Zamanlayıcı,  Yönetici Konsolu ve Web Master modüllerini  içerir.

 3. Logo GO Wings çözümü,  masaüstü  ve/veya  web tarayıcısı  üzerinden  hibrit olarak kullanılabilir.
  • Kullanıcı  sayısı kontrolü  named user mantığı ile terminal  tanımı üzerinden  yapılır, desktop  tarafında  bir kullanıcının  ürünü kaç kez açabileceği  ile ilgili bir sayım alanından  kontrol sağlanır ve kullanıcı
  bu sayıya göre ürünü açabilir.
  • Ürün her açıldığında  ve login olunduğunda  toplam kullanıcı  sayısından  bir kullanıcı  düşülür. Kullanılan  çözümde  aynı anda farklı firma kullanımı,  ürünün iki kere açılması ile mümkündür  ve 2 kullanıcı sayılır.
  • Wings çözümleriyle  birlikte e-Çözümler  modülü kullanıldığı  taktirde  en az "bir" kullanıcının  "masaüstü  kullanıcı"  olarak tanımlanması  gerekmektedir.

 4. Logo GO Wings yazılım ve donanım  gereksinimleri  "sistem ihtiyaçları"  dokümanında  detaylarıyla  belirtilmiştir.  Yetkili iş ortaklarından  bu doküman  temin edilebilir.

 5. Ana paketlere  eklenen  kullanıcı  artırımları,  tek başına veya üst üste yüklendiğinde  kullanıcı  sayısını artıran paketlerdir.
  Örnek: Logo GO Wings ana pakete “kullanıcı  artırımı +2” yüklendiğinde,  toplamda  3 kullanıcı  elde edilir. Ana paketler  ile beraber kullanılan  opsiyonlar  için listede belirtilmediyse  ayrıca kullanıcı  artırım
  seti alınmasına  gerek yoktur.

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka

Acarka
Acarka